Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

Tiến sĩ ngành không gian gốc Việt Bruce Vu kể chuyện thám hiểm hang Son Doong, Việt Nam