Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Trọng Nhân Vietnam’s Got Talent khiến ban nhạc rock của Mỹ 'phát cuồng'