Thứ Hai, ngày 16 tháng 5 năm 2016

Trọng Nhân Vietnam’s Got Talent khiến ban nhạc rock của Mỹ 'phát cuồng'