Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Những bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2016 trên National Geographic

National Geographic luôn có những hoạt động tạo cảm hứng cho những người chụp ảnh sáng tạo. Các cuộc thi theo từng chủ đề hàng năm luôn thu hút nhiều tay máy tài năng từ khắp nơi trên thế giới tham gia. Cuộc thi "nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2016" này cũng vậy. Giám khảo cuộc thi này làm công việc không hề đơn giản trong việc chọn được người thắng cuộc. Cuộc thi vẫn còn tiếp tục nhận ảnh đến ngày 27 tháng 5 này. Dưới đây là những bức ảnh được bầu chọn đẹp nhất và có thể tiếp tục tăng thêm cho đến cuối cuộc thi. Xem thêm thông tin tại đây.


1 - Blizzard In The Mountains, Switzerland

Nguồn ảnhJulia Wimmerlin
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-12.jpg


2 - Jonas Blizzard And The Flatiron Building, New York, United States

Nguồn ảnhMichele Palazzo
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-10.jpg


3 - Beast, South Dakota, United States

Nguồn ảnhJames Smart
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-1.jpg


4 - Golden Sunrise, Tuscany, Italy

Nguồn ảnhGiovanni Modesti
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-18.jpg


5 - Wherever You Go, I Will Follow You, Japan

Nguồn ảnhHiroki Inoue
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-13.jpg


6 - Trollstigen, Norway

Nguồn ảnhChristoph Schaarschmidt
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-4.jpg


7 - Mystic Shed, Finland

Nguồn ảnhPierre Destribats
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-7.jpg


8 - Namibian Desert, Namibia

Nguồn ảnhDoris Landertinger
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-5.jpg


9 - Terraces Village In The Mist, China

Nguồn ảnhThierry Bornier
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-19.jpg


10 - Misty At Cemoro Lawang, Indonesia

Nguồn ảnhAchmad Sumawijaya
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-16.jpg


11 - Havanna, Cuba

Nguồn ảnhToni Wallachy
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-15.jpg


12 - Family Ties, Japan

Nguồn ảnhTakeshi Marumoto
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-11.jpg


13 - Childhood, China

Nguồn ảnhWing Ka H
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-22.jpg


14 - Blue Heaven, Japan

Nguồn ảnhHidenobu Suzuki
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-17.jpg


15 - Fascination, Japan

Nguồn ảnhKatsuyoshi Nakahara
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-3.jpg


16 - Ballet Dancer, Japan

Nguồn ảnhHiroshi Tanita
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-14.jpg


17 - Selfie Taken With A Drone, New Hampshire, United States

Nguồn ảnhManish Mamtani
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-9.jpg


18 - Farming The Sea

Nguồn ảnhTugo Cheng
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-8.jpg


19 - Children With Painted Face, Ethiopia

Nguồn ảnhMassimo Rumi
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-21.jpg


20 - Lombard Street, San Francisco, United States

Nguồn ảnh: Toby Harriman
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-20.jpg


21 - Sunrise Over Bagan, Myanmar

Nguồn ảnhMichael Kovler
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-6.jpg


22 - The Spaceship, Antarctica

Nguồn ảnhMassimo Rumi
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-2.jpg


23 - I Am Not Superman, Indonesia

Nguồn ảnhAchmad Sumawijaya
camera.tinhte.vn-national-geographic-travel-photographer-of-the-year-2016-23.jpg