Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Quốc hội “nóng bỏng” với những phát biểu “rút ruột gan”


Dân trí Trong kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIII, nhiều đại biểu đã “rút ruột gan” nói thẳng những vấn đề còn tồn tại của đất nước, được người dân rất quan tâm: chủ quyền biển đảo, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức chạy quyền, thực phẩm bẩn…
 >> “Nỏ thần chớ để sa tay giặc/ Mất cả đất liền, cả biển sâu”
 >> "Nhân dân chán lắm rồi những cán bộ chỉn chu và trau chuốt!"

Ngọc Diệp - Kim Tân - Quang Phong