Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

Những tình khúc vượt thời gian

1. Biệt Ly - Dzoãn Mẫn - Thu Hà
2. Mơ hoa - Hoàng Giác - Cao Minh
3. Con thuyền không bến - Đặng Thế Phong - Hồng Hạnh
4. Tình nghệ sĩ - Đoàn Chuẩn & Từ Linh - Hồng Nhung
5. Ai vê sông Tương - Thông Đạt - Cảnh Hàn
6. Tà áo tím - Hoàng Nguyên (Cao Cự Phúc) - Thùy Dương
7. Mùa thu không trở lại - Phạm Trọng Cầu - Ánh Tuyết
8. Đoàn lữ nhạc - Đỗ Nhuận - Hoài Nam và đồng ca