Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

Cận cảnh nhũng nhiễu, vòi vĩnh tại Việt Nam

TTO - Chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc tại VN (UNDP) phối hợp MTTQ VN thực hiện vừa công bố kết quả báo cáo khảo sát “Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh” (PAPI) năm 2014.
Cận cảnh nhũng nhiễu, vòi vĩnh tại Việt Nam
CHI MAI - VIỆT THÁI