Thứ Năm, ngày 28 tháng 1 năm 2016

Tưởng nhớ PHẠM DUY (5.10.1921 – 27.1.2016) Bấm vào ảnh dưới đây nghe TÌNH CA PHẠM DUY