Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Ảnh nghệ thuật

Cuộc thi ảnh Nghệ thuật VnExpress 2014, do báo VnExpress phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức
Quê ngoại
"Quê ngoại" - Thành Vương

"Ðình Gò Táo" - Nguyễn Dung

"Mùa thu thác Bản Giốc" - Võ Hoàng Vũ

"Nhà thờ Ðức Bà nhìn từ trên cao" - Huỳnh Thu

"Sài Gòn bừng sáng" - Y Ho Như

"Vòng vo Sài Gòn" - Dương Hoàng Ðang

"Suối Yến mùa thu" - Hoàng Thị Thu Ðông

"Cái cây ở hồ thủy điện Sông Hinh" - Huỳnh Lê Viễn Duy

"Mùa no ấm" - Ðinh Công Thủy

"Thác Bản Giốc" - Nguyễn Văn SơnQuê ngoại
"Xuân về cao nguyên dá" - Trần Anh Tuấn
Quê ngoại
"Lập An soi bóng" - Nguyễn Xuân Duy
Quê ngoại
"Làng gốm Vĩnh Long" - Phạm Trí Nhân
Quê ngoại
"Yên bình" - Nguyễn Anh Phương
Quê ngoại
"Sắc màu" - Cao Quang Trung
Quê ngoại
"Huong lúa mới ngày mùa" - Trần Trung Hữu
Quê ngoại
"Phố núi lên dèn" - Vũ Ngọc Hoàng
Quê ngoại
""Vươn tới tầm cao" - Nguyễn Thanh Vân
Quê ngoại
"Bình minh Mỹ Khê" - Hoàng Nam Dương
Quê ngoại
"Xuôi dòng" - Nguyễn Hoàng Thanh