Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Triều Tiên duyệt binh lớn nhất lịch sử mừng 70 năm thành lập đảng