Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Ông cố vấn Bùi Kiến Thành nói về tự truyện Bùi Kiến Thành người mở khóa lãng du