Thứ Tư, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Ông cố vấn Bùi Kiến Thành nói về tự truyện Bùi Kiến Thành người mở khóa lãng du