Thứ Năm, 29 tháng 10, 2015

Giá khám và giường bệnh viện từ ngày 15-11-2015

 TTO - Từ ngày 15-11, giá 1.800 dịch vụ y tế sắp tăng mạnh, trong đó đa số dịch vụ sẽ tăng 2-7 lần so với hiện hành. Trong đó, giá khám bệnh tăng đến 4 lần và giá giường bệnh tăng hơn 2 lần.