Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

President Obama Meeting with Vietnamese General Secretary Nguyen Phu Trong


TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG OBAMA SAU CUỘC GẶP VỚI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:
"Như các vị thấy, tôi vừa nhận được lời mời đến thăm Việt Nam, và tôi nghĩ rằng điều này là chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ vượt bậc đã diễn ra trong mối quan hệ giữa hai nước chúng ta trong hai mươi năm qua.
Tôi muốn chào đón Tổng Bí thư Trọng đến Phòng Bầu dục cho chuyến thăm đầu tiên của ông tới Hoa Kỳ trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Rõ ràng đã có một lịch sử khó khăn giữa hai nước chúng ta trong thế kỷ 20 và vẫn tiếp tục có những khác biệt đáng kể trong triết lý chính trị và hệ thống chính trị giữa hai nước chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng nhờ nỗ lực của các nhà lãnh đạo ở cả hai đảng ở Mỹ, và cũng như của các nhà lãnh đạo ở Việt Nam trong nhiều năm qua, những gì chúng ta đã chứng kiến là sự xuất hiện một mối quan hệ mang tính xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, làm lợi cho nhân dân hai nước.
Chỉ riêng trong hai năm qua, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ to lớn trong việc làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong những lĩnh vực khoa học, giáo dục, biến đổi khí hậu, công nghệ, y tế công cũng như những vấn đề an ninh.
Đây là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi làm sâu sắc thêm các cuộc thảo luận của hai nước quanh viễn kiến của chúng tôi cho mối quan hệ đối tác toàn diện.
Chúng tôi đã thảo luận về TPP và tiềm năng to lớn của một thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao mà sẽ nâng cao những tiêu chuẩn lao động, những tiêu chuẩn về môi trường, và có tiềm năng tạo nên tăng trưởng việc làm và sự thịnh vượng to lớn cho cả người Việt Nam và người Mỹ.
Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc giải quyết những tranh chấp hàng hải ở Biển Đông và khắp châu Á-Thái Bình Dương theo luật pháp quốc tế để đảm bảo sự thịnh vượng và tự do hàng hải, vốn đã tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế to lớn diễn ra trong khu vực, tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới.
Chúng tôi đã thảo luận về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn những trao đổi giữa người dân với người dân, như Tổng Bí thư Trọng đã nói, 'Chúng tôi có người Mỹ gốc Việt và những người yêu nước cũ gốc Việt ở đây nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới, họ đã có những đóng góp hết sức to lớn cho đất nước của chúng tôi. Chúng tôi muốn tiếp tục làm sâu sắc thêm những trao đổi này, kể cả thông qua Đại học Fulbright sắp được mở và vừa được phê duyệt.'
Chúng tôi cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc chúng tôi hợp tác về những vấn đề toàn cầu, đặc biệt là biến đổi khí hậu, có thể có tác động sâu sắc tới cả hai nước chúng ta, an ninh y tế toàn cầu, đối phó với đại dịch tiềm năng, gìn giữ hòa bình toàn cầu. Ở tất cả những lĩnh vực này, Việt Nam cho thấy họ là một đối tác rất có tính xây dựng.
Vẫn còn có những khác biệt trong mối quan hệ song phương và chúng tôi đã thảo luận thẳng thắn một số khác biệt quanh vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, nhưng điều mà tôi tin tưởng là cuộc đối thoại ngoại giao và những bước thiết thực mà chúng tôi đang cùng nhau thực hiện sẽ có lợi cho cả hai nước, và rằng những căng thẳng có thể được giải quyết theo một cung cách hữu hiệu, không chỉ thông qua song phương mà còn thông qua hợp tác trong những tổ chức đa phương, như ASEAN và Diễn đàn Đông Á. Chúng tôi có thể tiếp tục có những bước tiến đáng kể.
Một lần nữa tôi muốn cảm ơn Tổng Bí thư Trọng về chuyến thăm của ông. Tôi hy vọng rằng ông cảm nhận được sự nồng ấm và sự hiếu khách mà người dân Mỹ dành cho tất cả người dân Việt Nam. Và tôi chắc chắn mong được đến thăm đất nước xinh đẹp của quý vị một lúc nào đó trong tương lai."
The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release

Remarks by President Obama and General Secretary Nguyen Phu Trong of Vietnam

Oval Office
12:32 P.M. EDT
PRESIDENT OBAMA:  As you heard, I got an invitation to Vietnam.  And I think this is indicative of the remarkable progress that’s taken place in the relationship between our two countries over the last 20 years.
I want to welcome General Secretary Trong to the Oval Office for his first visit to the United States during this 20-year anniversary of the normalization of relations between the United States and Vietnam.  
Obviously, there has been a difficult history between our two countries in the 20th century.  And there continue to be significant differences in political philosophy and political systems between our two countries.  But because, I think, of the efforts of leaders in both parties here in the United States, as well as the leadership in Vietnam over successive years, what we’ve seen is the emergence of a constructive relationship that is based on mutual respect, and that has benefitted the peoples of both countries.
Already in the last two years alone, we’ve made significant progress on deepening our cooperation in the areas of education, science, technology, climate change, public health, as well as security issues.  And this was an excellent opportunity for us to deepen our discussions around our vision for a comprehensive partnership.  
We discussed the Trans-Pacific Partnership, or TPP, and the enormous potential of a high-standards trade agreement that raises labor standards, raises environmental standards, and could potentially create significant job growth and prosperity for both the Vietnamese and the American people.  
We discussed the importance of resolving maritime disputes in the South China Sea and throughout the Asia Pacific in accordance with international law, to ensure that the prosperity and freedom of navigation that has underwritten the enormous economic growth that’s taken place in the region continues for decades to come.
We discussed continued people-to-people exchanges.  As General Secretary Trong noted, we have more Vietnamese-Americans here and expatriate Vietnamese than any other country in the world, and they’ve made enormous contributions to our country.  We want to continue to deepen those exchanges, including through the soon to be opened Fulbright University that has just been approved.
And we also discussed the importance of us cooperating on global issues, particularly climate change, which could have a profound impact on both our countries; issues of global health security and dealing with the potential of pandemic; global peacekeeping.  In all these areas, Vietnam has proven to be a very constructive partner.
There remain to be -- there remain differences in the bilateral relationship, and we discussed candidly some of our differences around issues of human rights, for example, and freedom of religion.  But what I’m confident about is that the diplomatic dialogue and practical steps that we are taking together will benefit both countries, that these tensions can be resolved in an effective fashion and that not only bilaterally but also through our cooperation in multilateral organizations like ASEAN and the East Asia Summit, we can continue to make significant strides.
So I want to thank once again General Secretary Trong for his visit.  I hope he has felt the warmth and hospitality that the American people feel towards all the people of Vietnam.  And I certainly do look forward to visiting your beautiful country sometime in the future.
GENEARL SECRETARY TRONG:  (As interpreted.)  Thank you, Mr. President.  And good afternoon, ladies and gentlemen.  
I think that 20 years ago, not too many people would imagine a meeting -- interesting meeting, a substantive meeting between the General Secretary of the Communist Party of Vietnam and the President of the United States.  And as the President just mentioned, we had a cordial, constructive, positive and frank discussion with each other.  What is of utmost importance is that we have been transformed from former enemies to become friends, partners -- comprehensive partners.  And I’m convinced that our relationship will continue to grow in the future.  
I think these achievements are all to the strategic vision and the efforts by all leaders of the two countries, but also thanks to the support -- the full support of the peoples of the two countries.  Because it is in their interest that we want to promote this relationship.  This relationship is also contributing significantly to peace, stability, cooperation for prosperity in the region and around the world. 
Like the President just mentioned, there has been a bad, difficult chapter in our history, but we have been able to rise above the past to overcome differences, to promote our shared interests, and look towards a future in order to build the comprehensive partnership that we have today.  And as I mentioned to the President in our meeting, the past cannot be changed, but the future depends on our action, and it is our responsibility to ensure a bright future.   
At the meeting today, the President and I reviewed the growth of our relations over the past 20 years, and we also discussed and agreed on the major directions for moving our relationship forward to make it more substantive, more positive, to build the mutual trust and cooperation between the two countries.  And we agreed to continue to promote the comprehensive relationship between the two countries in all areas, ranging from political, diplomatic cooperation, to economic, trade, investment, education and training, environment, public health, responding to climate change, to defense and security cooperation, as well as better collaboration at regional and international forums.
In a constructive and candid manner, we also discussed our differences and the way forward, including the Trans-Pacific Partnership, the TPP, as well as the human rights issues.  At the same time, we discussed and shared our views on the recent developments in the South China Sea, and also shared our concern about the recent activities that are not in accordance with international law that may complicate the situation.
And I had the particular honor to extend our invitation to the President and the First Lady to visit Vietnam, and I’m glad that the President had graciously accepted my invitation.  
Once again, I would like to thank the President and the U.S. government for inviting me to visit your beautiful country.  And allow me also to take this opportunity to send my greetings and best regards to the Vietnamese community here in the United States.  We hope for further growth in our relationship.
PRESIDENT OBAMA:  Thank you.
Thank you, guys.  Thank you very much.