Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

[Full] Taste of Vietnam - Robert DanhiPhim quay đẹp quá. Tuyệt vời 
https://www.youtube.com/watch?v=sgQreGez3UE&list=PLPv2IzvgpGdLJltfyZMEaYYd9sUOorm5o  Đây là một bộ Video gồm 26 tập sẽ tự động chiếu liên tục.Quá hay, đây là một bộ video đáng quý, xin hãy dành thời giờ để coi hết, có lẽ rất ít ai về VN mà có dịp đi khắp nơi nhìn tận mắt những phong cảnh này.