Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Đi học không phải để có bằng cấp


Dihoc.vn- Như nhiu người biết, Tiến sĩ - KTS Ngô Viết Nam Sơn sinh ra trong gia đình ni tiếng vi c thân sinh là kiến trúc sư Ngô Viết Th, người thiết kế Dinh Đc Lp… cũng là người đot gii Khôi nguyên La Mã danh tiếng ngay t thi còn rt tr. Tiếp bước truyn thng gia đình, Ngô Viết Nam Sơn đã thành danh ngay trong môi trường quc tế v kiến trúc. Anh đã và đang tham gia nhiu d án ln ca nhiu quc gia M, Trung Quc, Singapore… Vy mà vic anh chn và theo hc kiến trúc như thế nào đ có được ngày hôm nay vn là chuyn “bây gi mi k” trên Dihoc.vn.

Tiến sĩ - KTS Ngô Viết Nam Sơn

NAT: Thưa tiến sĩ, thi ph thông anh hc có gì ni tri không, và có thiên hướng cho kiến trúc sau này?

- Thi ph thông thì nói chung tôi hc bình thường thôi, mt phn ln là do cá tính ca tôi t nh đã không cm thy thoi mái vi cách hc thuc lòng khá ph biến trong trường ph thông. Tuy vy, tôi li thường hc rt gii nhng môn hc mang tính trc quan và cn trí tưởng tượng như hình hc và hi ha.

Tôi ch hc gii hơn khi vào Đi hc Kiến trúc TP HCM. Tôi cm thy thoi mái nht và hc rt tt ti M vì cm thy mình đc bit rt thích hp trong môi trường giáo dc vi mô hình giáo dc m và đc lp ti đây.

NAT: Thân sinh anh là mt kiến trúc sư ni tiếng, ông có ch đnh hướng anh theo ngh kiến trúc mình? Và có th, xin cho biết cách ông c dy d các con, nht là v chuyn hc hành?

- Cha tôi ch mong mun các con hc gii đ tr thành người có ích trong xã hi thôi ch không h ép bt kỳ người nào trong anh ch em tôi trong vic chn ngành hc. Tht ra cha tôi là mt nhà giáo rt gii, thi đó đã tng dy thêm cho các hc trò trong đó có cu tôi hc nhy hai lp trong mt năm. Tiếc là khi chúng tôi ln lên, ông không có thi gian đ dy chúng tôi.

NAT: Quá trình anh hc và ly hc bng qua M hc tiếp thc sĩ và sau đó là tiến sĩ có quá khó khăn vi anh lúc đó? Và anh hc bng cách nào đ đt được?

- Quá trình ly hc bng qua M là cc kỳ khó khăn, vì lúc đó tài liu, phương tin không được đy đ như ngày nay, s cnh tranh cũng cao hơn nhiu vì lúc đó ngun hc bng du hc nước ngoài không có nhiu như ngày nay. Mt trong nhng tr ngi khó nht là vượt qua kỳ thi TOEFL. Thi trung hc tôi ch hc tiếng Pháp. Vào Đi hc Kiến trúc TP HCM thì ch được hc tiếng Nga, sinh ng duy nht được dy trong trường lúc đó. Mun được chn đi du hc M thì mt trong các điu kin là đim TOEFL phi trên 550 đim. Tôi ch mi bt đu hc thêm Anh Văn trước đó vài năm. Khi tôi đến xin hc lp ti gia ca thy Lê Xuân Khuê đ chun b thi TOEFL thì tôi thi ch được 430, đim thp nht trong lp ca thy. Tôi va hc vi thy, va mua sách và băng cassette v t hc thêm ngày đêm vì thi gian đ np đơn có hn. Nh làm vic ct lc, ch trong khong 1 năm tôi đã đt 630 đim trong kỳ thi chính thc ca M t chc, đu hc bng Fulbright, và được ba trường đi hc hàng đu ca M đng thi nhn vào hc: Đi hc Cornell, Đi hc Berkeley, và Đi hc Michigan.

NAT: Được biết, anh rút ngn được thi gian hc tiến sĩ trước thi hn quy đnh. Anh đã làm thế nào?

- Chương trình Tiến sĩ Kiến trúc  Vit Nam thi gian hc quá ngn, do đó có vn đv cht lượng. Chương trình Tiến sĩ Kiến trúc  M thi gian hc trung bình là 5-7 năm, và mt s người mt gn 10 năm. Tôi không hc liên tc t Thc sĩ lên Tiến sĩ, mà đi làm vài năm  công ty Skidmore Owings & Merrill trước đ ly kinh nghim chuyên môn.

Tôi làm Tiến sĩ ch mt 4 năm, là mt trong nhng sinh viên tt nghip vi thi gian ngn nht ca trường Đi hc Washington. S dĩ làm được vy là nh khi nhn được hp đng 4 năm ging dy thc hành thiết kế kiến trúc quy hoch (studio) trường, tôi đã sm lên kế hoch hc Tiến sĩ. Tt c đ cương ging dy, cũng nhưcác bài viết nghiên cu ca tôi đu góp phn cho lun án tt nghip. Thc tế, sau khi tri qua kỳ thi đ đt hc v tương đương Phó Tiến Sĩ (PhD. Candidate), tôi ch mt 2 tháng đ trình duyt đ cương lun án tt nghip, và 10 tháng sau đó đ hoàn thành nó.

NAT: Triết lý giáo dc ca anh là gì? Khi trong nước vì thành tích, vì bng cp, vì trường ni tiếng mà hc, nhiu bn tr không vì bn thân, xác đnh được thếmnh bn thân?

- Tôi nghĩ các bn tr không nên quá quan trng bng cp. Người thành công không nht thiết phi có bng cp cao. Hc gi Nguyn Hiến Lê, dù không có bng Tiến sĩ, li xng đáng được kính trng và hc hi nhiu hơn các v có bng cp đy mình, nhưng không đóng góp được gì nhiu cho xã hi.

Tuy vy, công bng mà nói thì bng Tiến sĩ ca các Đi hc hàng đu ca Hoa Kỳ thc s là mt bo đm cho vic được đào to bài bn, nn tng cho mt chuyên gia tm c quc gia và quc tế trong tương lai, vi điu kin người đó s tiếp tc không ngng t trau di hc hi sau khi nhn bng. Nhng người ch xem bng cp như mt tm vé đ tiến thân chc chn s không đi được xa bao nhiêu.

NAT: Theo nhiu chuyên gia, và truyn thông đưa tin giáo dc chúng ta đang “lon”, thay đi, điu chnh nhiu nhưng chưa gii quyết được căn cơ. Anh có nhng gii pháp nào?

- Tôi cho là cn chn chnh đng thi t dưới lên và t trên xung. Mt mt nên chm dt tình trng cho phép đào to đi hc nng v s lượng mà thiếu cht lượng, đc bit là  trình đ Tiến sĩ. Mt khác cn ci cách giáo dc tiu hc và trung hc theo tư duy mi, tránh li dy và hc vt.

NAT: Hin nay quá trình hi nhp càng ngày càng sâu rng, vt cht ngày càng được coi trng hơn tinh thn, các bn tr chy theo vt cht, v b ngoài và đã không ít b bế tt, dn đến nhng hin tượng đau lòng như tìm đến cái chết, anh có li khuyên nào cho h, cho gia đình h.

- Thi tôi còn hc ti trường Trung Tiu hc Lasan Taberd (nay là trường chuyên Trn Đi Nghĩa), chúng tôi được hc môn Công dân Giáo dc trong sut các năm hc, bt đu t lp tiu hc thp nht. Trong đó hc sinh được hướng dn theo trình đ nâng cao dn dn v mt ý thc công dân, đo đc trong gia đình và xã hi. Ngoài ra còn có văn phòng tư vn tâm lý cho hc sinh trong vic đnh hướng giáo dc cũng như các vn đ v tâm sinh lý. Tôi nghĩ đ phc v mc đích giáo dc toàn din và tránh các vn đ ng x tiêu cc, nhà trường ca ta hin nay cn lưu tâm nhiu hơn đến đc dc và tư vn tâm lý cho sinh viên hc sinh.

- Cơn và chúc Tiến sĩ sc khe, tiếp tc gt hái thành công.


Nguyn Anh Tài thc hin