Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Tổng thống Mỹ Obama kính cẩn trồng cây Bồ đề tại Ấn Độ

Trong chuyến viếng thăm 3 ngày ở Ấn Độ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kính cẩn trồng một cây Bồ-đề tại lăng của Mahatma Gandhi ở New Delhi vào ngày 25/01/2015.
Obama trong cay bo de (3)


Truyền thống mời những người quyền cao chức trọng đến viếng thăm đất nước trồng một cái cây là bằng chứng cho thấy cây đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa của Ấn Độ, đặc biệt là cây Bồ đề.
Theo tín ngưỡng Phật giáo, cây Bồ-đề trong một số ngôn ngữ khác được gọi là cây Bo, Pipul hay Aśvattha, Assattha (tiếng Pali). Từ Aśvattha là tiếng Phạn; Śvaḥ có nghĩa là “ngày mai”, a chỉ sự phủ nhận, và tha có nghĩa là “người hay vật dừng lại hay tồn tại”. Nhà triết học trứ danh thuộc hệ phái Advaitavedānta (Bất nhị phệ¬đà) là Śaṅkara diễn giải tên gọi này là “Người hay vật không thể tồn tại giống như thế vào ngày mai”, cũng giống như toàn thể vũ trụ. Loài cây này được những người theo Ấn Độ giáo, Kì-na giáo và Phật giáo xem là biểu tượng thiêng liêng nhất. Thật sự, cây Bồ-đề liên quan mật thiết đến sự kiện lịch sử về quá trình chứng đắc của thái tử Tất-đạt-đa, Ngài ngồi thiền định dưới cội Bồ-đề và trở thành một vị Phật. Về sau, người ta lấy cây này biểu trưng cho cây của sự giác ngộ, nên Bồ-đề có nghĩa là Giác ngộ.
Ý nghĩa về cây Bồ-đề có tầm quan trọng rất lớn đối với người xuất gia cũng như tại gia. Khi nói đến hai chữ “Bồ-đề”, chúng ta hình dung được đây là một loài cây thiêng liêng và cao quý nhất, có thể cảm nhận niềm hỉ lạc vô biên khi ngồi dưới bóng cây Bồ-đề. Hơn nữa, cây Bồ¬đề còn tượng trưng cho niềm tin vững chắc về sự sinh tồn của Phật giáo cũng như tín tâm của người Phật tử đối với ngôi Tam bảo. Cây Bồ-đề chính là tâm Bồ-đề, là bóng râm che mát, là ánh sáng trí tuệ luôn soi sáng và tưới tẩm cho những ai đang khát khao tìm về cội nguồn an lạc. Đó cũng là tuệ giác được nuôi dưỡng bằng mầm non Bồ-đề trong từng sát na của tâm thức, nhất là đối với Ấn Độ Giáo cũng như các Đạo giáo khác lúc bấy giờ.
Chúng ta hãy bắt chước vị Tổng Thống OBAMA này tưới cây 'Bồ Đề' của mình mỗi ngày.
Sau đây là một số hình ảnh liên quan về buổi lễ trồng cây:
 
Obama trong cay bo de (4)Obama trong cay bo de (2)Obama trong cay bo de (1)