Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

.THÚY NGA 113 - MỪNG TUỔI MẸ - LIVE SHOW CA NHẠC HÀI KỊCH HẢI NGOẠI TẾT 2015 .