Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Hình xưa Chợ Hoa Nguyễn Huệ trước 75 ,xem chợ hoa nay nhớ chợ hoa xưa.

Entry cũ post mới và gom thêm hình xưa về .Có nhiều hình xưa mới đem về bị trùng hình lập lại chưa chọn lọc ra , vì chưa có rảnh đchọn ,thông cãm nha .Chợ Hoa Tết Nguyễn Huệ : Nhớ lắm ! cảnh cũ người xưa nay đâu ...


Nhánh mai vàng mừng Xuân :chợ hoa Nguyển Huệ ngày ấy thật là nên thơ phơi phới mùa Xuân miền nam

chợ hoa Nguyễn Huệ

múa lân ngay TếtChợ hoa Tết đường Nguyễn Huệ Sài Gòn năm xưa

Gom về từ Net của nhiều nguồn