Thứ Sáu, ngày 30 tháng 1 năm 2015

Ông Tây cho xe đạp bay 'náo loạn' phố Sài Gòn - đi xe đạp trên cầu