Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Dùng công nghệ in 3D để chế tác tượng bán thân tổng thống Obama với độ chi tiết tuyệt vời