Thứ Bảy, ngày 03 tháng 1 năm 2015

Dùng công nghệ in 3D để chế tác tượng bán thân tổng thống Obama với độ chi tiết tuyệt vời