Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Nhìn từ trên cao...

Thác Bản Giốc, Cao Bằng năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=kiT2O...
Hạ Long, Quảng Ninh năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=Bj33i...
Hà Nội năm 2013 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=pHXbu...
Hà Nội năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=Dg0k8...
Chùa Bái Đính, Ninh Bình năm 2013 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=K7yzl...
Thành phố Thanh Hóa năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=M6VMI...
Huế năm 2014 (nhìn từ trên cao vào ban đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=CoH0-...
Hoàng Thành Huế năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=ovkHp...
Đà Nẵng năm 2014 (nhìn từ trên cao vào ban đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=LvMqJ...
Cầu Sông Hàn, Đà Nẵng năm 2014 (nhìn từ trên cao vào ban đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=lhTOr...
Phố cổ Hội An, Quảng Nam năm 2014 (nhìn từ trên cao) 1
https://www.youtube.com/watch?v=ex_Bw...
Phố cổ Hội An, Quảng Nam năm 2014 (nhìn từ trên cao) 2
https://www.youtube.com/watch?v=Y5HNL...
Nha Trang, Khánh Hòa năm 2013 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=eFrs9...
Nha Trang, Khánh Hòa năm 2014 (nhìn từ trên cao, ngày và đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=PEg_7...
Đường Trần Phú, Nha Trang năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=b3NBl...
Đà Lạt, Lâm Đồng năm 2013 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=U2Poa...
Quy Nhơn, Bình Định năm 2014 (nhìn từ trên cao, ngày và đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=3l6Of...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (khu vực quận 1) 1
https://www.youtube.com/watch?v=mw5I-...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (khu vực quận 1) 2
https://www.youtube.com/watch?v=2a_Kq...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (từ quận 8 sang quận 1)
https://www.youtube.com/watch?v=pSK0o...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (khu vực quận 7)
https://www.youtube.com/watch?v=tdnXB...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (quận Phú Nhuận vào ban đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=hDPO3...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (quận Phú Nhuận và quận Tân Bình) 1
https://www.youtube.com/watch?v=2fLm8...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 (quận Phú Nhuận và quận Tân Bình) 2
https://www.youtube.com/watch?v=M3fvA...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (Công viên Văn hóa Đầm Sen)
https://www.youtube.com/watch?v=0oVOB...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (Công viên Hoàng Văn Thụ)
https://www.youtube.com/watch?v=6pAoy...
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 (gần Thảo Cầm Viên)
https://www.youtube.com/watch?v=AJck0...
Vũng Tàu năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=PufxN...
Cần Thơ năm 2014 (nhìn từ trên cao vào ban đêm)
https://www.youtube.com/watch?v=mEWwB...
Đảo ngọc Phú Quốc, Kiên Giang năm 2014 (nhìn từ trên cao)
https://www.youtube.com/watch?v=LlY8x...