Thứ Sáu, ngày 05 tháng 9 năm 2014

Pha solo tuyệt vời của Công Phượng (U19 Việt Nam 1 - 0 U19 Australia)