Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Pha solo tuyệt vời của Công Phượng (U19 Việt Nam 1 - 0 U19 Australia)