Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

10 thống kê bất ngờ về quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc


Sẽ ra sao nếu Việt Nam và Trung Quốc cắt đứt quan hệ kinh tế - thương mại?