Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Văn hóa làm việc đặc trưng ở các quốc gia trên thế giới


Mỗi quốc gia lại có những quan niệm khác nhau về lịch sự. Nếu thường xuyên phải xuất ngoại, bạn nên dành thời gian làm quen với phong tục tập quán mỗi nơi để tránh "xúc phạm" các đối tác nước ngoài một cách vô tình. "Biết địch biết ta" sẽ giúp bạn "trăm trận trăm thắng" vì đi đâu cũng được đánh giá là lịch sự và chuyên nghiệp.
Theo TRÍ THỨC TRẺ / BUSINESS INSIDER