Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Toàn cảnh gần 2 tháng TQ hạ đặt giàn khoan

Click để xem toàn cảnh diễn biến gần 2 tháng TQ hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của VN thông qua sản phẩm truyền thông đa phương tiện do VietNamNet sản xuất.
 
XEM BẢN TIẾNG ANH

Lần đầu tiên, toàn cảnh diễn biến gần 2 tháng sau khi TQ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 vào vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của VN được VietNamNet tái hiện lại dưới dạng sản phẩm truyền thông đa phương tiện với những hình ảnh, dự kiện, con số "biết nói" :
Sự thật luôn không cần giải thích. Hành động "nói một đằng làm một nẻo", vu cáo của TQ khi đem giàn khoan cắm thẳng vào vùng biển chủ quyền của VN không thể giải thích đó là hành động chính nghĩa như Bắc Kinh rêu rao khắp nơi.
TQ đã làm gì trong gần 2 tháng qua ở Biển Đông cả thế giới đều biết. Nhưng rõ ràng rằng, TQ không thể cậy thế nước lớn cũng như sức mạnh kinh tế, quân sự để hiếp đáp quốc gia nhỏ như đã và đang làm với VN trong vụ giàn khoan này.
Không lời nói nào có thể biện minh cho hành động vô nhân đạo, tệ hại khi tàu TQ đâm chìm tàu cá của ngư dân VN ngay trên vùng biển chủ quyền của VN cũng như đe dọa tính mạng của các ngư dân bám biển.
Cùng xem hình ảnh trích từ clip truyền thông đa phương tiện trên để rõ hơn những diễn biến thực tế trong gần 2 tháng qua:
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981, TQ, chủ quyền, adamo
L.Thư - H.Nhì - M.Thư - Clip: Adamo
XEM BẢN TIẾNG ANH