Thứ Năm, ngày 26 tháng 6 năm 2014

Thánh lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường