Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Thánh lễ khánh thành và cung hiến Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường