Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Những bức ký họa nước ngoài về quân đội Việt Nam trong kháng chiến.

Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đã để lại dấu ấn không thể phai mờtrong lịch sử thế giới. Các họa sĩ nước ngoài đã ghi lại những vũ khí trang bị và con người, những nhân tố làm lên sự vĩ đại của một dân tộc anh hùng.
 

Theo Trịnh Thái Bằng /Quocphonganninh