Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Chùm ảnh: Những khoảnh khắc hạnh phúc của 'ông già Đan Mạch' và 'bà bán chôm chôm'