Thứ Tư, ngày 28 tháng 5 năm 2014

Phối cảnh thiết kế đô thị, đại lộ Võ Văn Kiệt