Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Phối cảnh thiết kế đô thị, đại lộ Võ Văn Kiệt