Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Chuyện ở điểm nóng giàn khoan Hải Dương 981, quần đảo Hoàng SaChuyện ở điểm nóng giàn khoan Hải Dương 981, quần đảo Hoàng Sa

Sau nhiều ngày đề nghị với các cơ quan hữu trách tại Việt Nam, Phố Bolsa TV đã được chấp thuận cho cùng đi và đưa tin về điểm nóng tại vùng biển Hoàng Sa, nơi có giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang hạ đặt từ ngày 2/5/2014, tạo nên rất nhiều sôi động và phản đối của dư luận nhiều nơi trên thế giới.