Thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 2014

Chàng trai Canada đẹp trai với màn ảo thuật chim bồ câu trắng đáng kinh ngạc