Chủ Nhật, ngày 27 tháng 4 năm 2014

Những khuôn mặt Việt Kiều tham dự chuyến đi thăm Trường Sa