Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Những khuôn mặt Việt Kiều tham dự chuyến đi thăm Trường Sa