Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Clip người cha dạy con nói xin lỗi làm rơi lệ hàng triệu người