Thứ Năm, ngày 06 tháng 3 năm 2014

Xem lại các bàn thắng đẹp giúp U.19 Việt Nam hạ U.19 Arsenal