Thứ Sáu, ngày 07 tháng 3 năm 2014

Ông Kim Jong-un xem tập trận bắn pháo trên bãi biển. Nguồn: Telegraph