Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Ông Kim Jong-un xem tập trận bắn pháo trên bãi biển. Nguồn: Telegraph