Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Gia Lâm - TSN - Lộc Ninh 1973 - Trao trả tù binh chiến tranh