Thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014

Gia Lâm - TSN - Lộc Ninh 1973 - Trao trả tù binh chiến tranh